CCP (Compression Control Protocol)andmetihenduse juhtprotokoll Kakspunktühenduste juures andmetihendusmeetodite kooskõlastamiseks kasutatav protokoll