interworking gatekeepervahendus-lüüsivaht Kõnejuhtimisseade, mis teisendab signaale H.323 lüüsivahi ja SIP proksiserveri vahel.

Nimetatakse ka "H.323 Interworking"