FQDN (Fully Qualified Domain Name)täielik domeeninimi See osa internetiaadressist, mis täielikult identifitseerib serverprogrammi, millele Internetist saabunud nõue on adresseeritud. FQDN sisaldab teise taseme domeeninime (nt. vallaste.ee) ja kõiki muid tasemeid (nt. www.vallaste.ee). Eesliite "http://" lisamine täieliku domeeninime ette teeb sellest internetiaadressi