user planekasutajatasand See osa fikstelefonivõrgu liiklusest, mida kasutatakse tegeliku kasuliku koormuse edastamiseks terminalide vahel