control planejuhtimistasand Fikstelefonivõrgus see võrguliikluse osa, mida kasutatakse ühenduste sisseseadmiseks, alalhoidmiseks ja lõpetamiseks