APN (Access Point Name)pääsupunktinimi Identifitseerib avalikku andmevõrku, mis on konfigureeritud ja juurdepääsetav GPRS’i tugisõlmest