call (4)kõnejuhtimine Ühenduse sisseseadmiseks, säilitamiseks ja lõpetamiseks vajalikud operatsioonid