churn rateloksumisprotsent Klientide protsent, kes tühistavad oma internetiühenduse, mobiiltelefoni või muu abonendilepingu teatud aja jooksul