presencekohalolek Olukord, kus on teada, et teine isik on parajasti liinil ja kättesaadav. Terminit kasutatakse üldiselt seoses kiirsõnumirakendustega. Ideaaljuhul tähendab kohalolek seda, et inimesi on võimalik üles leida sõltumata sellest, kus nad asuvad, nii et kiirsõnumit, e-posti või häälsõnumit saab neile viivitamatult kätte toimetada