voice messagehäälsõnum

(1) Internetis e-posti teel edastatav lühike salvestatud kõne. Häälsõnumeid ei saadeta mitte sellepärast, et adressaadiga ei saaks muul viisil kõneühendust, vaid siis, kui soovitakse saata nimelt salvestatud sõnumit.

(2) Mobiilsidesüsteemides kõneposti serverisse salvestatav sõnum. Kui telefoninumber, milllele te helistate, teatud aja jooksul ei vasta, pakutakse teile võimalust jätta sellele telefonile häälsõnum, mida telefoniomanik hiljem kuulata saab. Selline teenus täidab sama ülesannet mis lauatelefoni automaatvastaja