voice segment (2)häälesegment IP-telefonis kasutatakse UDP pakettedastust ja häälkõnet edastatakse teatud arvu pakette sisaldavate segmentidena, millest igaühel on oma ajatempel