home network (1)koduvõrk Mobiilsides kohalik võrk, kus kasutaja on registreeritud (Eestis näit. EMT või mõni muu võrk)

Vt. ka visited network