visited networkkülavõrk Mobiilsides mistahes võrk, mis pole kasutaja koduvõrk, kuid milles kasutaja saab oma mobiilterminali kasutada.

Näit. kui kasutaja on näit. EMT klient ja kasutab oma mobiilterminali mõne teise võrgu teeninduspiirkonnas (näit. Saksamaal), millega EMT-l on sõlmitud uitühenduse leping, siis toda võrku nimetataksegi külavõrguks