SoC (System On a Chip)süsteemikiip Elektroonikas ühte kiipi mahutatud terviklik toode. Kui arvutikiip sisaldab kõiki käskude töötlemiseks vajalikke riistvarakomponente, siis süsteemikiip sisaldab nii arvutit kui ka selle tööks vajalikku lisaelektroonikat. Näit. siderakenduse süsteemikiip võib sisaldada mikroprotsessorit, digisignaaliprotsessorit, muutmälu ja püsimälu