HTTPd (Hypertext Transfer Protocol daemon)HTTP-deemon Igal veebiserveril on oma HTTP-deemon, mis ootab teenistusvalmilt veebist saabuvaid nõudeid veebilehtede järele. Deemon kujutab endast programmi, mis ootab nõudeid ja edastab neid serveris vastavalt vajadusele teistele protsessidele