preambleeelsignaal Sidevõrkudes kahe või enama süsteemi vahelise ülekande sünkroniseerimiseks kasutatav signaal. Õige ajastus tagab selle, et kõik süsteemid tõlgendavad informatsiooni edastamise algust õigesti. See meenutab rokibändi trummarit, kes enne loo algust annab rütmi ette. Õige tempo korral on tõenäolisem, et bändi lilikmed alustavad lugu sünkroonselt, ühel ja samal hetkel.

Eelsignaal kujutab endast teatud kindlaksmääratud impulsside jada, mida sidesüsteemid mõistavad nii, et "keegi tahab hakata andmeid edastama". Milliseid konkreetseid impulsse eelsignaalis kasutatakse, sõltub sidesüsteemi tüübist