scramblešifreerima Harilikult analoogsignaalide (telefon, faks jms) puhul signaali šifraatoriks nimetatava seadme abil selliselt moonutama, et esialgse signaali taastamiseks peab liini teises otsas olema täpselt samasugune aparaat. Selline tehnika on kasutusel salastamist vajava info edastamisel üle telefoniliinide.

Digitaalsignaalide puhul kasutatakse samal eesmärgil krüpteerimist