CCTV (Closed-Circuit TeleVision)kinnine televisioon Televisioonisüsteem, milles signaali edastatakse ainult kaablite kaudu ja ei saadeta avalikku televisioonivõrku