brightnessheledus Antud valgustustingimustele kohanenud inimsilma poolt tajutavat objekti heledust nimetatakse "brightness", et eristada seda fotomeetriliselt mõõdetavast heledusest ("luminance"). Näit. pimedas toas paistab arvutiekraani heledus olevat suur ning valges toas väike, kuigi ekraani fotomeetriline heledus on kogu aeg ühesugune.

Siin valitseb terminoloogias mõningane segadus, sest mõnikord (näit. HSB värvusmudeli puhul) kasutatakse terminit "brightness" fotomeetrilise heleduse tähenduses