pipeline (2)liin Sidevõrkudes tähistatakse argooterminiga "pipeline" sidekanalit laiemas mõttes, näit. Internetti, telefonivõrku, satelliitsidesüsteemi vms.