IEEE 802.11eTraadita kohtvõrgu standard, mis tagab kohtvõrkudele teenusekvaliteedi toe. See on vajalik viitetundlike rakenduste puhul nagu näit. VoIP