longhaulkaugühendus Sides mõeldakse kaugühenduse all sellist ühendust, mis ulatub riigi ühest otsast teise