backhaul (1)tagasiühendus Telefonikõne või andmete ülekanne sihtkohast kaugemal asuvasse punkti ja sealt tagasi sihtkohta eesmärgiga ära kasutada olemasolevat personali (operaatoreid, agente jne) või võrguseadmeid, mis ei paikne sihtkohas. Näit. sõltuvalt kaugustest ja teenuslepingutest võib olla odavam saata telefonikõne üle eraliini sihtkohast palju kaugemal asuvasse punkti ja sealt võtta ühendus sihtkohaga (kõne liigub tagasi lähtekoha poole)