backhaul (2)



tagasitõmme Andmete ülekanne eemalasuvast punktist kesksesse punkti