colorimetrykolorimeetria Kolorimeetria on psühho-füüsikaline mõõtmismeetod värvuse koordinaatide määramiseks värvusruumis, mis põhineb inimsilma visuaalsel reaktsioonil valgusele. Üks objektiivsemaid ja sagedamini kasutatavaid värvidiagramme on CIE (Rahvusvahelise Valgustuskomisjoni) diagramm aastast 1931. Visuaalses kolorimeetrias reguleeritakse vaatevälja ühel poolel oleva värvuse komponendid (põhivärvuste intensiivsused) nii, et silm ei eristaks seda värvust vaatevälja teisel poolel olevast määratavast värvusest.

Fotoelektrilises kolorimeetrias määratakse värvuse koordinaadid fotovoolude järgi, mida tekitab see valgus, olles läbinud sobivalt valitud punase, rohelise või sinise filtri