CERT/CC (Computer Emergency Response Team/Coordination Center)1988.a. asutatud Interneti andmeturbe probleemidega tegelev keskus Carnegie Mellon’i Ülikooli Tarkvaraprojekteerimise Instituudis

Vt. lähemalt www.cert.org