return (2)



naasmine Programmeerimises tähendab alamprogrammide või funktsioonide lõpetamise järel tagasipöördumist programmi sellesse kohta, kust toimus nende väljakutsumine