return (2)naasmine Programmeerimises tähendab alamprogrammide või funktsioonide lõpetamise järel tagasipöördumist programmi sellesse kohta, kust toimus nende väljakutsumine