digital envelopedigitaalümbrik, digiümbrik Internetis edastatava sõnumi turvalisust kaitsev kahe krüpteerimiskihiga andmeturbe meetod. Kõigepealt kodeeritakse sõnum ise sümmeetrilise krüpteerimisega ja seejärel krüpteeritakse sõnumi avamiseks vajalik võti asümmeetrilise, avaliku võtme meetodiga (public key encryption) . Kuna siin kasutatakse avaliku võtme meetodit ainult võtme krüpteerimiseks, siis võimaldab digitaalümbriku kasutamine vältida avaliku võtme meetodi peamist puudust – aeglust võrreldes sümmeetrilise krüpteerimisega. Samal põhjusel on digitaalümbriku kasutamine ka odavam