SYN (synchronous idle character)sünkrotärk, jõudetärk Andmeülekande talitlusmärk, mida kasutatakse sünkroonülekandesüsteemides terminalseadmete vahelise sünkronismi säilitamiseks või sünkrokorrektsiooniks ja mida harilikult kantakse üle sel ajal, kui parajasti ei toimu andmeülekannet, st. sidekanal on jõude. Siit ka nimetuse "idle character" ehk "jõudetärk"