GPF (General Protection Fault)üldkaitserike Windows’i krahhi nimetus. Üldkaitserike esineb siis, kui protsessor töötab kaitserežiimis ja üks protsessidest üritab pöörduda mõne mäluaadressi poole, mis asub väljaspool sellele protsessile lubatud mälupiirkonda