localekasutuskoht Keeleline ja geograafiline piirkond ning vastav keeleline ja kultuuriline informatsioon