control operationjuhtoperatsioon, juhtimistoiming Toiming, mis mõjutab andmete salvestamist, edastust või interpreteerimist. Juhtimistoimingud on näit. protsessi alustamine ja peatamine, fondi muutmine, reavahetus, ülekande lõpumärgi edastamine jms

Vt. ka control code