standby (2)varu- Varuseadmed on sellised seadme, mida saab kasutusele võtta ainult siis, kui parajasti kasutuselolevad seadmed muutuvad kasutuskõlbmatuks. Varuseadmeid on kaht liiki - kuumad varuseadmed, mis on sisse lülitatud ja valmis koheseks kasutamiseks (harilikult lülituvad need vajaduse korral töösse automaatselt), ning külmad varuseadmed, mis on välja lülitatud või pole üldse toiteallikaga ühendatud ning mida peab tööle panema käsitsi