NANDNING-EI, Schefferi tehe Loogikatehe või -funktsioon, mille tulemus on tõene, kui vähemalt üks argument on väär

aba NAND b
001
011
101
110