gate (2)tüürelektrood Väljatransistori element, mis avab ja sulgeb transistori. Bipolaarse transistori puhul täidab sarnast ülesannet baas