ANDJA, NING Loogikaoperaator, loogilise korrutamise tähis. Tulemus on tõene siis ja ainult siis, kui kõik argumendid on tõesed. AND on üks kolmest Boole’i loogika põhitehtest ja selle realiseerimiseks kasutatakse AND-loogikaventiili

aba AND b
000
010
100
111

Loogikaventiilide skeemitähised