ORVÕI Loogikaoperaator, loogilise liitmise tähis. Tulem on tõene, kui vähemalt üks operand on tõene. OR on üks kolmest Boole’i loogika põhitehtest ja selle realiseerimiseks kasutatakse OR-loogikaventiili

aba OR b
000
011
101
111

Loogikaventiilide skeemitähised