XORvälistav VÕI Loogikatehe, mille tulem on tõene, kui ükskõik kumb operand on tõene, kuid mitte mõlemad korraga. XOR-tehet realiseeritakse vastava loogikaventiili abil

aba XOR b
000
011
101
110

Loogikaventiilide skeemitähised