NOTEI Üheainsa operandiga loogikatehe või -funktsioon, mille tulem on tõene, kui operand on väär ja vastupidi. Üks Boole’i loogika kolmest põhitehtest ning selle realiseerimiseks kasutatakse NOT-loogikaventiili

Loogikaventiilide skeemitähised