booleankahendmuutuja, loogikamuutuja Kahe võimaliku väärtusega (YES, NO ehk TRUE, FALSE) andmetüüp