print formatterprindivormindi Nii tekstitöötlus- kui graafikaprogrammide puhul kuvatakse kasutaja tegevuse tulemused ekraanile. Et dokumente saaks ka välja printida, on vaja prindivormidit, s.t. programmi, mis vormindab dokumendi arusaadavaks konkreetsele printeritüübile