data channel



andmekanal Sidesüsteemides loogiline rada juhtinformatsiooni edatamiseks. Termin on kasutusel eelkõige vanemates, kanalikommutatsiooniga telefonivõrkudes