URN (Uniform Resource Name)ühtne ressursinimi Internetis paikneva ressursi nimi. Erinevalt internetiaadressidest (URL), milles kasutatakse võrguaadresse (domeen, kataloogirada, failinimi), kasutavad ühtsed ressursinimed tavalisi, protokollist ja asukohast sõltumatuid sõnu. Ühtsed ressursinimed on kõrgema abstraktsioonitasemega kui internetiaadressid ja on alalised (ei muutu kunagi) ning nende teisendamiseks reaalseteks aadressideks on vajalik DNS-süsteemile sarnane teenus. Ühtsed ressursinimed on suuremalt jaolt arenenud välja XRI identifikaatoriteks