directory pathkataloogirada, kataloogitee Näitab faili või muu ressursi asukohta kataloogipuus.

Näiteks C:\Program Files\Internet Explorer\IE Uninstall\w2kexcp.exe on faili w2kexcp.exe kataloogirada. Sellist rada, mis määrab faili asukoha juurkataloogi suhtes (antud juhul C:\) nimetatakse absoluutseks ehk täisrajaks. Sageli piisab aga sellest, kui näidatakse ära ainult faili asukoht töökataloogi suhtes, nt IE Uninstall\w2kexcp.exe