repository (1)hoidla Rakendustarkvara juurde kuuluva info andmebaas, mis sisaldab autori nime, andmeelemente, sisendeid, protsesse, väljundeid ja nendevahelisi suhteid. Hoidlat kasutatakse CASE või rakenduste arendussüsteemis objektide ja ärireeglite identifitseerimiseks nende korduvkasutuseks. See võib olla projekteeritud ka kolmandate osapoolte CASE-toodete integreerimiseks