namespacenimeruum Nimede komplekt või rühm, mis on defineeritud mingi kindla nimetamiskokkuleppe alusel. Lameda nimeruumi korral vajab iga seade üht unikaalset nime. Näit. väike Windows’i võrk (NetBios) nõuab, et igale arvutile ja printerile oleks omistatud oma iseseisev nimi.

Internetis kasutatakse hierarhilist nimeruumi, mis jaotab nimed tipptaseme domeenideks (.com, .net, .org, .ee jne), teise taseme domeenideks, kolmanda taseme domeenideks jne.

Vt. ka domain name ja XML namespace