fact tablefaktitabel Andmeaidas keskne tabel, mis sisaldab fakte dimensioonitabelitega suhestavaid arvulisi dimensioone ja võtmeid. Faktitabelid sisaldavad andmeid, mis kirjeldavad spetsiifilisi sündmusi firmas, näit. pangatehinguid või toodete müüki