snowflake schemalumehelbeskeem Tähtskeemi laiendus, kus üks või enam dimensiooni on ära määratud mitme tabeliga. Lumehelbeskeemis on ainult primaarsed dimensioonitabelid ühendatud faktitabeliga. Täiendavad dimensioonitabelid on omakorda ühendatud primaarsete dimensioonitabelitega