dimension (1)dimensioon Andmeaidas osakonna või organisatsiooni tarbeks moodustatud dimensioonimudeli üks külg. Näit. tootedimensioon oleks organisatsiooni toodete loetelu ja ajadimensiooniks oleksid kalendriperioodid jne.