actuatorajur Mehhanism, mis lülitab seadet sisse ja välja, reguleerib või liigutab seda. Ajurid on näit. kettaajami mootor koos lugemis-kirjutamispäid liigutava mehhanismiga ja roboti käsi